Ekologia to jeden z powodów, dla którego warto wybrać gaz ziemny. Warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na zgodność tego paliwa z ekologią.

Spośród paliw kopalnych, to gaz ziemny jest wyborem najbardziej sprzyjającym ochronie środowiska. Stanowi on pierwotne źródło energii, co oznacza, że pozyskuje się go bezpośrednio z naturalnych zasobów i wykorzystuje w niezmienionym stanie. Czystsza od niego jest tylko energia wiatrowa i słoneczna.

Co więcej, gaz ziemny nie potrzebuje dodatkowej obróbki, przetwarzania na energię wtórną czy uzdatniania. Dzięki temu nie wymaga on budowania dodatkowej infrastruktury, która mogłaby wywołać szkodliwe dla środowiska skutki. Samo wydobywanie i transportowanie gazu ziemnego nie niesie za sobą żadnych zagrożeń.

Gaz ziemny przyczynia się zatem do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy my i nasi bliscy, ale będą oddychać i przyszłe pokolenia.

 

W gospodarstwie domowym

Zacznijmy od pozytywnych aspektów użytkowania gazu ziemnego w domu. Przede wszystkim ogranicza on emisję zanieczyszczeń, jaką powodowałyby inne paliwa kopalne. To za sprawą metanu który znajduje się w składzie gazu i uniemożliwia powstawanie produktów szkodliwych dla środowiska, takich jak dwutlenek siarki, sadza, popiół, żużel i pyły. Wymienione związki i substancje wpływają na degradację lasów, zakwaszenie wód, gleby oraz stan zdrowia i samopoczucie.

Wykorzystując gaz ziemny, nie ma możliwości powstawania sadzy w kominie, która w związku z tym nie spowoduje zapalenia przewodu kominowego. W dodatku, podczas obsługi tradycyjnego kotła węglowego dochodzi do zapylania domu czy mieszkania, co też negatywnie odbija się na zdrowiu mieszkańców.

 

Wspólne dobro

Wybierając gaz ziemny, stawiamy na 30% mniejszą emisję dwutlenku węgla niż w przypadku oleju opałowego i 50% mniejszą niż przy stosowaniu węgla. W związku z tym zapobiega on powstawaniu zmian w środowisku, takim jak efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze, które powstają m.in. za sprawą emisji tlenków azotu. W przypadku spalania oleju lub węgla powstaje ich od 20% do 60% więcej.

Gaz ziemny pozytywnie wpływa na środowisko również dzięki systemowi podziemnych gazociągów. Podczas transportu nie wykorzystuje się zatem transportu lądowego, co obniża zawartość spalin w atmosferze i odciąża drogi publiczne.

 

Podsumowując – gaz ziemny jest przyjazny środowisku nie tylko w procesie spalania, ale i podczas wytwarzania i transportu. Na tle innych paliw kopalnych i energii elektrycznej, której produkcja powoduje szkodliwe odpady, gaz przedstawia się zdecydowanie najkorzystniej.

Prześlij nam dane do kontaktu. Oddzwonimy!

Administratorem podanych danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przedstawienia oferty, sprzedaży i zawarcia umowy w tym jej realizacji oraz prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą, ich poprawiania, zaktualizowania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
NIP 779-21-30-301
REGON 639803477

KRS 0000734483
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 127.480.400,00 zł wpłacony w całości

DUON Logistyka sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów

DUON Praszka sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka