Skroplony gaz ziemny znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. To dla przedsiębiorców znaczne korzyści ekonomiczne, a także pozytywny wpływ na środowisko.

 

Główne zastosowania LNG w przemyśle

LNG w przemyśle stosowany jest głównie jako alternatywa dla gazu ziemnego dostarczanego za pomocą tradycyjnych rurociągów, na obszarach niezgazyfikowanych i wszędzie tam, gdzie zastosowanie innego paliwa jest po prostu niemożliwe.

Skroplony gaz ziemny używany jest też do ogrzewania oraz zasilania procesów produkcyjnych, przede wszystkim do produkcji pary i ciepła technologicznego. Wytwarzanie pary za pomocą ekologicznego nośnika energii i przy doborze odpowiednich urządzeń do jej wytwarzania oraz umiejętne dopasowanie potrzeb paliwowych przedsiębiorstwa może okazać się dla niego bardzo korzystne.

LNG wykorzystywany jest przez przemysł stoczniowy i właścicieli statków, którzy duży nacisk stawiają na redukcję emisji zanieczyszczeń oraz oszczędność finansową. Głównie są to promy pasażersko-samochodowe, holowniki oraz większe statki kontenerowe. Mimo że budowa statków zasilanych skroplonym gazem ziemnym jest droższa niż tych na zwykłe paliwo, po upływie czasu przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot kosztów. To dzięki możliwości stosowania tańszego paliwa oraz braku konieczności oczyszczania spalin.

 

LNG w przemyśle na świecie

Popularność LNG rośnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest szeroko stosowany m.in. w Japonii, gdzie za jego pomocą zasila się elektrownie. Przykładem jest elektrownia w Jokohamie, której moc wynosi 5 040 MW i jest zasilana skroplonym gazem ziemnym pochodzącym ze złóż na Alasce. Do obiektu Futtsu LNG trafia podmorskim rurociągiem, który rocznie może dostarczyć nawet 9 mln t skroplonego gazu ziemnego.

We Francji LNG pokrywa krótkoterminowe zapotrzebowania na gaz w okresie, gdy odbiorcy tracą możliwość odbierania gazu z rurociągów. Może to być spowodowane remontem czy konserwacją sieci przesyłowej, a LNG daje gwarancję zaopatrywania w gaz bez przerw w dostawach.

LNG jest też stosowany w celach chłodniczych i do rozdzielania powietrza w takich miejscach, jak generatory magnetogazodynamiczne (w celu chłodzenia magnesów) lub instalacje niskotemperaturowego frakcjonowania gazów węglowodorowych, należących do przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Francja wykorzystuje skroplony gaz ziemny w instalacji niskotemperaturowej Fos-sur-Mer, gdzie potrzebny jest on do produkcji tlenu przez rektyfikację skroplonego powietrza.

Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia i USA stosują też LNG w przypadku krótkoterminowych szczytowych zapotrzebowań na gaz trwających od 3 do 4 tygodni w ciągu roku. Wykorzystywane są do tego instalacje skraplające gaz ziemny z rurociągów lub instalacje zaopatrywane przez źródła zewnętrzne, takie jak instalacje do odazotowani bądź przewoźne instalacje złożone.

Przykłady pokazują, że kraje na całym świecie, w tym Polska, coraz częściej zwracają uwagę na zalety wykorzystywania skroplonego gazu ziemnego w przemyśle. Widząc oszczędności finansowe, jakie przynosi to rozwiązanie oraz jego korzystny wpływ na środowisko – nie ma się czemu dziwić.

Prześlij nam dane do kontaktu. Oddzwonimy!

Administratorem podanych danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przedstawienia oferty, sprzedaży i zawarcia umowy w tym jej realizacji oraz prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą, ich poprawiania, zaktualizowania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
NIP 779-21-30-301
REGON 639803477

KRS 0000734483
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 127.480.400,00 zł wpłacony w całości

DUON Logistyka sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów

DUON Praszka sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka