Według Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku wydarzyło się w Polsce do 249 katastrof budowlanych, w tym 19 z nich spowodował wybuch instalacji gazowej. Rok 2019 pokazał, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. Tego typu wypadki zdarzają się szczególnie często w starym budownictwie, jak i domach jednorodzinnych, gdzie zaniedbywane są cykliczne przeglądy.

 

Od czego zależy bezpieczeństwo instalacji gazowej?

 

To, czy instalacja gazowa będzie bezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców zależy od jej:

– zaprojektowania – m.in. przewody instalacji są we właściwy sposób poprowadzone i mają odpowiednie średnice, zaplanowano użycie profesjonalnych i dopasowanych do potrzeb instalacji materiałów;

– wykonania, m.in. gdy zastosowano wszystkie założenia projektu, użyto materiałów, które zakładał projekt czy w prawidłowy sposób wykonano połączenia elementów instalacji;

– eksploatacji, m.in. w celu przebudowy instalacji zatrudniono specjalistów, wykonywano okresowe kontrole oraz konserwowano urządzenia gazowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Co ważne, przed zamontowaniem urządzenia gazowego należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją obsługi. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 

Przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji gazowych

 

Okresowe kontrole instalacji gazowej powinny odbywać się jednocześnie z kontrolą przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. To dlatego, że bezpieczeństwo mieszkańców gwarantują wszystkie poprawnie działające instalacje. Przeglądy są wymagane zarówno w przypadku budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

Kontrolę (jak i montaż urządzeń gazowych) przeprowadzać może tylko – jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – „osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce”.

Podczas przeglądu sprawdzana jest szczelność instalacji gazowej (szczególnie w miejscach szczególnie narażonych na usterki, jak złącza przewodów, połączenie z gazomierzami i urządzeniami gazowymi oraz armaturą). Wykonuje się też kontrolę dostępu do zaworów i kurków, stężenia gazu w piwnicach i na górnych piętrach oraz przejść przewodów przez ściany zewnętrzne. Na koniec badany jest stan gazomierza i – tam gdzie one występują – kontrola „junkersów” oraz podpisaniem sporządzonego protokołu.

 

Jak reagować?

 

W momencie, gdy poczujemy ulatniający się gaz bądź mamy przypuszczenie, że nastąpiło uszkodzenie instalacji gazowej, powinniśmy bezzwłocznie wezwać pogotowie gazowe (korzystając z numeru telefonu znajdującego się na fakturze i szafce gazowej), a w przypadku zagrożenia życia nawet straż pożarną. Zróbmy to również w sytuacji całkowitego spadku ciśnienia gazu i pamiętajmy, że w każdej niepokojącej sytuacji najważniejszy jest szybki czas reakcji.

W sytuacji zagrożenia nie można być biernym, ale też wykonywać niebezpiecznych ruchów, takich jak włączanie czy wyłączanie urządzeń elektrycznych oraz palenie otwartego ognia, papierosów, zapałek i zapalniczek.

Należy otworzyć okna i drzwi, zamknąć dopływ gazu tuż przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ, po czym szybko opuścić mieszkanie, pamiętając przy tym, aby nie włączać lub wyłączać oświetlenia. Konieczne jest też poinformowanie o sytuacji sąsiadów i nakłonienie ich do opuszczenia mieszkań.

Prześlij nam dane do kontaktu. Oddzwonimy!

Administratorem podanych danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przedstawienia oferty, sprzedaży i zawarcia umowy w tym jej realizacji oraz prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą, ich poprawiania, zaktualizowania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
NIP 779-21-30-301
REGON 639803477

KRS 0000734483
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 127.480.400,00 zł wpłacony w całości

DUON Logistyka sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów

DUON Praszka sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka