Lokalizacja z dala od sieci gazowej wymusza na firmach stosowanie ropy naftowej lub węgla w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ogrzewania i przetwarzania. Niezawodną, przyjazną dla środowiska alternatywę dla przemysłu mięsnego stanowi skroplony gaz ziemny (LNG).

Korzyści z przejścia na LNG jest naprawdę wiele. Poza tym, że jest atrakcyjnym wyborem pod względem kosztów, jest też zdecydowanie najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem kopalnym.

Podstawową funkcją LNG w branży mięsnej jest produkcja ciepła. Skroplony gaz ziemny jest paliwem efektywnym pozwalającym w sposób ciągły i bezobsługowy produkować duże ilości ciepła przesyłanego później w formie pary technologicznej lub gorącej wody.

Taniej, więcej, uniwersalnie

LNG jest tańszym paliwem niż olej opałowy lub LPG. Oszczędności związane z przejściem z paliw ropopochodnych na LNG zależą od zmieniających się cen obu towarów. Ceny LNG i lekkiego oleju opałowego mają zbliżoną dynamikę zmian, warto jednak zauważyć, że cena LNG trwale znajduje się poniżej ceny oleju.. Należy także podkreślić, że LNG ma wyższą wartość opałową niż węgiel i olej,  a urządzenia nim zasilane są zazwyczaj wydajniejsze.

LNG jest paliwem czystym, które może być bezpośrednio wykorzystywane w procesie technologicznym i służyć do opalania tusz, bądź gotowych produktów bez pozostawiania śladów węglowodorów, zmiany parametrów smakowych i generowania niebezpiecznych spalin. W wielu procesach można również stosować gaz zamiast energii elektrycznej. LNG jest  odpowiedni do stosowania jako paliwo do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W przypadku zakładów używających dotychczas węgla dodatkową korzyścią jest zwolnienie dużej ilość miejsca, wykorzystywanego na potrzeby jego składowania. Kolejną przewagą LNG jest także brak możliwości jego kradzieży, wynikający z właściwości fizycznych. W kalkulacji kosztów produkcji pojawia się więc jedynie faktyczny koszt wytwarzania energii. Ponadto zastosowanie LNG w przedsiębiorstwie mięsnym umożliwia redukcję etatów, o osoby, niezbędne w kotłowniach węglowych do utrzymania ciągłości produkcji ciepła.

Dbałość o środowisko

Ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest dziś troska o środowisko. Z pomocą przychodzi błękitne, niskoemisyjnym paliwo. Produktami spalania LNG jest CO2 i woda. Co ważne, praktycznie nie generuje emisji pyłowych, a emisja tlenków siarki i azotu jest obniżona aż o 90% w stosunku do używania oleju opałowego i węgla. Czystsze powietrze w obiekcie i wokół niego natychmiast poprawia warunki pracy, co stanowi ważny aspekty w kształtowaniu polityki employer brandingowej.

Budowa stacji LNG w Twojej firmie

By przejść na LNG niezbędna jest stacja regazyfikacji. Jej budową oraz dostawami gazu zajmuje się firma DUON Dystrybucja sp. z o.o., lider sprzedaży LNG na rynku polskim.

Współpraca z operatorem rozpoczyna się od analizy potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa. Po podpisaniu umowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta, firma wykonuje wszystkie prace związane z przygotowaniem stacji regazyfikacji LNG. Oferuje również przygotowanie instalacji wewnętrznej.

Bez obaw o paliwo

W trakcie trwania umowy operator prowadzi całodobowy serwis i gwarantuje  ciągłość dostaw. W przypadku osiągnięcia określonego dla klienta poziomu napełnienia zbiornika dyspozytor dokonuje zlecenia uzupełnienia paliwa, a flota ciężarówek DUON dostarcza gaz do klienta.

DUON Dystrybucja zaprasza do udziału w debacie na Kongresie Mięsnym 27 lutego 2020 w hotelu Sofitel Victoria Warszawa. Przedstawiciele firmy zaprezentują szczegółową ofertę dla branży mięsnej i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Prześlij nam dane do kontaktu. Oddzwonimy!

Administratorem podanych danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przedstawienia oferty, sprzedaży i zawarcia umowy w tym jej realizacji oraz prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą, ich poprawiania, zaktualizowania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
NIP 779-21-30-301
REGON 639803477

KRS 0000734483
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 127.480.400,00 zł wpłacony w całości

DUON Logistyka sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów

DUON Praszka sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka