Postępujące zanieczyszczenie środowiska pociągnęło za sobą rozwój technologii, które mają na celu ograniczenie szkodliwej emisji gazów cieplarnianych, pyłów i hałasu. Rewolucja ekologiczna nie ominęła branży TSL, która jest odpowiedzialna za emisję 20-25% CO2.

Największym sprzymierzeńcem niskoemisyjności w transporcie i logistyce są pojazdy napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG). Technologia gazu skroplonego jest rozwijana już od ponad 100 lat – pierwsza instalacja do skraplania gazu ziemnego rozpoczęła działanie w Zachodniej Wirginii w 1917 roku. Dziś technologia LNG jest wysoko zaawansowana, sprawdzona, efektywna i ekologiczna.

Dlaczego niskoemisyjność jest tak ważna?

Naukowcy od lat badają wpływ zanieczyszczeń na ekosystem i zdrowie. Najbardziej powszechne – i szkodliwe – są dwutlenki węgla oraz tlenki  siarki i azotu, pyły oraz hałas. Nadmierna emisja NOX (tlenki azotu) jest odpowiedzialna za ok. 5.000 przedwczesnych zgonów w Europie rocznie (badanie IIASA)[1]. Przeciętna ciężarówka napędzana olejem napędowym emituje w zależności od rodzaju trasy od 39 do 175 g NOX na 100km. Z kolei podwyższony poziom CO2 (dwutlenku węgla) jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Zdaniem naukowców przekroczenie progu 1,5 °C wzrostu temperatury będzie dla ekosystemu katastrofalne w skutkach.

Jak LNG ogranicza emisję zanieczyszczeń?

Wykorzystanie LNG w transporcie i logistyce pozwala znacząco zmniejszyć emisję CO2, SOX, NOX, PM10 i hałasu. Ciągniki siodłowe zasilane skroplonym gazem ziemnym emitują o 70% mniej tlenków azotu (NOX), a w przypadku dwutlenku azotu (NO2)  aż o 90% mniej od pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Emisja CO2 jest zredukowana o 25%, a tlenków siarki – o 90%. Pojazdy gazowe ograniczają również emisję cząstek stałych (PM10) aż o 99%.

Polityka UE i państw członkowskich sprzyja transportowi na LNG

Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z kluczowych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ustalenia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich[2] wyznacza progi ograniczenia emisji dwutlenku węgla do roku 2025 o 15% oraz do roku 2030 o 30% (względem 2019 roku). Środkiem realizacji tych celów jest skroplony gaz ziemny, w którego rozwój technologiczny UE zainwestowała w okresie 2007 – 2019 aż 16.8 mln euro[3]. Rozkład budżetu na finansowanie badań technologicznych z unijnego funduszu na badania i rozwój pokazuje, że spośród paliw alternatyw LNG otrzymało od UE największe wsparcie.

Państwa członkowskie wprowadziły szereg udogodnień, dzięki którym firmy z branży transportowo-logistycznej ograniczają koszty eksploatacji ciągników zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Poruszając się po drogach niemieckich przewoźnicy mogą kumulować oszczędności na poziomie 60% dzięki niskim cenom paliwa i darmowym autostradom (czytaj więcej w tym artykule).

Jak polskie prawo wspiera zielony transport?

Na mocy ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych[4] gminy mogą utworzyć strefy czystego transportu”, do których wjechać mogą jedynie niskoemisyjne pojazdy (w tym ciągniki siodłowe napędzane LNG). Co więcej, instytucje państwowe mają czas do 2022 na wymianę 10% floty (30% floty do 2025) na niskoemisyjną. Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych wspierają również rozwój infrastruktury LNG. W Polsce ma powstać 14 nowych, dostępnych stacji LNG w korytarzach sieci bazowej TEN-T, a po naszych drogach ma kursować 3000 pojazdów LNG do 2025 roku.

Zerowa stawka podatku akcyzowego na LNG

Korzyści przejścia na zielony transport kryją się również w oszczędnościach na paliwie. Od sierpnia 2019 roku obowiązuje zerowa stawka podatku akcyzowego dla paliw gazowych LNG i CNG. Skroplony gaz ziemny jest również zwolniony z opłaty emisyjnej, której stawka wynosi 80 zł za 1000 litrów dla olejów napędowych.

Działy zrównoważonego rozwoju firm sprzymierzeńcem LNG

Decyzje podejmowane przez działy zrównoważonego rozwoju firm mają realny wpływ na rynek transportowy. Nestle utworzyła w lipcu 2020 roku wraz z partnerami European Clean Trucking Alliance[5], którego celem jest przyspieszenie dekarbonizacji transportu drogowego towarów w UE. Wpisuje się to w cele klimatyczne marki, czyli zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Proekologiczne działania Nestle pokazuje, jak cele klimatyczne wpływają na wybór partnerów biznesowych – w tym przewoźników. Posiadanie „zielonej” floty napędzanej skroplonym gazem ziemnym (LNG) staje się kluczową przewagą konkurencyjną w branży TSL – i trend ten będzie się tylko nasilać.

Sprawdź, czy LNG jest opłacalne dla Twojej floty w Kalkulatorze oszczędności.

[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918093337.htm

[2] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/normy-emisji-co2-dla-nowych-pojazdow-ciezkich-oraz-zmiana-rozporzadzen-69209342

[3] PR7 i PR8 / Horizon 2020

[4] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf

[5] https://www.nestle.com/media/news/nestle-european-clean-trucking-alliance-sustainable-road-freight

Prześlij nam dane do kontaktu. Oddzwonimy!

Administratorem podanych danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przedstawienia oferty, sprzedaży i zawarcia umowy w tym jej realizacji oraz prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą, ich poprawiania, zaktualizowania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
NIP 779-21-30-301
REGON 639803477

KRS 0000734483
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 127.480.400,00 zł wpłacony w całości

DUON Logistyka sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów

DUON Praszka sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka